Genel

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) Nedir?

Tasarım odaklı düşünme (design thinking) bir problem çözme felsefesidir ve bu metodoloji dünyada birçok şirket, üniversite ve hatta sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılan bir yöntemdir. [...]

Muhammed Ergün

Tasarım odaklı düşünme

Tasarım odaklı düşünme (design thinking) bir problem çözme felsefesidir ve bu metodoloji dünyada birçok şirket, üniversite ve hatta sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılan bir yöntemdir.

Tasarım odaklı düşünme yöntemi ile hem teknolojik hem de ekonomik olarak uygulanabilir olan ile insani bir bakış açısından arzu edilen bir araya getirilmektedir. Bu yüzden teknoloji odaklı düşünme, yalnızca grafik tasarım gibi alanlarla sınırlandırılmamalıdır. Dijital pazarlama ve geleneksel pazarlama alanında hizmet veren pek çok sektör ve girişim bu kavramı kullanabilir.

Bir işe veya probleme yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek için kullanılan bu çalışma alanı başarıya giden yolda önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

Düşünen insanlar

Tasarım odaklı düşünmenin temelinde, problemi algılama ve çözüm üretme aşamasında akla ilk gelen unsurlara bağlı kalmamak yatar. Çünkü, her problemin; fikrin veya olayın ilk bakışta dikkat çekmeyen farklı boyutları vardır.

Tasarım odaklı düşünme, başta görünür olmayan farklı bakış açıları üzerine yoğunlaşmayı; böylece alternatif stratejiler ve fikirler sunmayı sağlar. İnsan ve empati odaklı bir çözüm süreci benimseyen tasarım odaklı düşünme, problemin parametrelerini belirlememize ve yeniden tanımlamamıza yardımcı olur.

Böylece bize önceki yaklaşımımızla göremediğimiz alternatif çözümler üretmemizi sağlayacak yeni iç görüler sunar.

Tasarım odaklı düşünme nedir sorusunu yanıtladık. Peki tasarım odaklı düşünmenin aşamaları nelerdir? Tasarım odaklı düşünme nasıl uygulanır? İşte yanıtı!

Tasarım Odaklı Düşünmenin Aşamaları

Düşünen insanlar

Tasarım odaklı düşünmeye dair farklı yaklaşımlar olsa da bizler Stanford Üniversitesi’nin Hasso-Plattner Tasarım Enstitüsü (d.school) tarafından önerilen 5 aşamalı modele odaklanacağız.

Buna ek olarak, d. school tarafından önerilen modelindeki aşamaların her zaman sıralı olmayabileceğinin unutulmaması gerektiğinin de altını çizelim. d.school’a göre tasarım odaklı düşünmenin 5 aşaması aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1.Empati Kurmak (Empathize): Bu aşamada kullanıcılar ile empati kurulur.

2.Tanımlamak (Define): İç görülerin, sorunların ve ihtiyaçların tanımlanması istenir.

3.Tasarlamak (Ideate): Yenilikçi çözümler yaratacak fikirler için varsayımlar ileri sürülür ve varsayımlarla mücadele edilir.

4.Prototiplemek (Prototype): Çözüm üretmeye başlamak için konular ve sorunlar prototip hale getirilir.

5.Test Etmek (Test): Geliştirilen çözümler test edilir.

Bu 5 aşama paralel olarak ortaya çıkabilir ve tekrar edilebilir. Bu yüzden, tasarım odaklı düşünmenin aşamalarını, adım adım bir süreç olarak incelemek gerekir gerekir.

Tasarım Odaklı Düşünme Nasıl Uygulanır?

Renkli Puzzle

Tasarım odaklı düşünme sadece yeni geliştireceğiniz bir ürün için değildir. Bu düşünce yönteminden en iyi şekilde yararlanmak için tasarım odaklı düşünmeyi yaratıcı bir çözüme ihtiyaç duyan her sorun için uygulamanız gerekir.

Tasarım odaklı düşünmenin temelinde, doğru sorular sormak ve zorlayıcı varsayımlara yönelik yetenek yer alır. Şirketler sürekli bir şekilde problem çözme ve yeni fikirler geliştirmeye çalışır. Ar-Ge ve inovasyona dair tüm alanlarda tasarım odaklı düşünme ön plandadır.

Dilerseniz tasarım odaklı düşünmeyi uygulama noktasında aklınızda oluşan soru işaretlerini, bir problem çözme örneği ile açıklayalım:

Alçak inşa edilmiş bir köprünün altından geçen bir kamyonun köprü altına sıkıştığını düşünün. Şoför kamyonu ne ileri ne geri hareket ettirebiliyordur. Büyük bir trafik sorununa yol açan bu durum nedeniyle acil durum personelleri, mühendisler, itfaiyeciler ve kamyon şoförleri kamyonu sıkıştığı yerden kurtarmak ve trafik problemini çözmek için çeşitli çözüm önerilerinde bulunurlar.

Bir acil durum personeli kamyonu parçalarına ayırmak ya da körünün belli bir kısmını yıkmak gibi bir çözüm önerisi sunar. Diğerleri de kendi uzmanlığına uygun çözüm önerisi sunarlar.

Kamyon

O anda oradan geçmekte olan bir genç köprüye ve kamyona baktıktan sonra “Neden lastiklerin havasını almıyorsunuz?” diye sorar. Sorunu çözüm bulmak için kafa patlatan uzmanlar şaşkına döner. Gencin çözüm önerisi uygulandığında ise kamyon sıkıştığı yerden çıkarılır.

Aslında bu hikaye bizlere sık sık karşılaştığımız bir durumu gösteriyor; en kolay çözümler aslında akla en son gelenlerdir.

Yukarıdaki video da tasarım odaklı düşünmenin ne ile ilgili olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bir başka örnektir. Tasarım odaklı düşünme özünde, kalıpların dışında düşünmektir. Videoda izlediğiniz bu çocuk, varsayımlarımıza meydan okumak ve sorunlarımızı çözmek için yeni yollar keşfetmenin neden önemli olduğunu bize gösterir.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

YAZARMuhammed Ergün